Ինտերնետ մարկետինգ


Կայքերի առաջխաղացում որոնման համակարգերում (SEO), գովազդ, սոցիալական մեդիա մարկետինգ (SMM)

Բրենդինգ և դիզայն


Ընկերության, ապրանքների և ծառայությունների բրենդավորում, ֆիրմային ոճի մշակում

Արտաքին գովազդ


Գովազդային նյութերի ձևավորում և պատրաստում, լայնաֆորմատ տպագրություն, ստենդերի վարձույթ

Հետազոտություններ


Մարկետինգային հետազոտություններ, շուկայի վերլուծություն և խորհրդատվություն

Տեղայնացում


Ծրագրակազմի, կայքերի և հավելվածների տեղայնացում, խմբագրում և ստուգում, բովանդակության ծառայություններ